Kościół w Blizne XVw. Obiekt Dziedzictwa Kultury UNESCO

Zoom in - Shift or A keys. Zoom out - CTRL or Z keys on the keyboard.