Stocksundstorps Gård

Sedan 1600-talet har Stocksundstorp Gård förekommit i texterna. Från 1700-talets början nämns Stocksundstorpet som "en oskattlagd gård beläget å Ulriksdals kungsgård", omfattande Björkhagen, Torphagen, Ekhagen, Sweden m.m. Gården är modercell till Stocksund.

Många intressanta personligheter har präglat denna idyll, bl.a. Edward Cederlund (han med punchen), byggmästare August Sällström (Folke S:s farfar) och inte minst balettdansösen Sophie Hagman, husets verkliga "dame". Genom henne kom Gustaf den III:e och den tidens kulturskapare som Kraus, Bellman, Sergel, Creutz m.fl. in i gårdens historia, då hon var "maitresse en tître" till hertig Fredrik Adolf, kungens yngste broder. Sophie Hagman anlade en vacker fruktträdgård som blev mycket omtalad. Den 300-åriga lindallén, vilken idag planeras bli "kulturminnes-förklarad", är dock mest berömd.

Interiören har många utsmyckningar från Gustaf den III:es Opera. Där återfinns stora väggmålningar av Malmén och Rosenqvist från Operasalongen samt över dörrarna guldpannåer av Jean Baptiste Masreliez, en av 1700-talets störste skulptörer.

Titta gärna runt här på våra interiörer i VR bilder:

Operasalongen       Agora       Sofia Hagmans kabinett

Vi har under tiden 27 april - 16 maj 2001 utställningen ”Liv-död-kärlek” av Carinne Löfgren-Williams samt Litterära/Musikaliska salonger med bl.a. Caroline Williams. Se vidare annonser i dagspress för öppettider.

Eventuellt besök å andra tider enligt överenskommelse per telefon 08-85 50 84.

Se även utställning på Konstnärshuset 7 - 29 april 2001 samt hemsida www.carinne.nu.