Słowo wstępne do Czytelnika:

Streszczenie Czterech Listów str. I-IV, tekst str.1-354.