Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych

ul. Solec 18/20,
00-410 Warszawa, Poland
phone + 48 (22) 621 48 50, 628 32 51,
fax + 48 (22) 628 02 36,
www.ppwk.pl

PPWK SA powstało w 1991 roku w miejsce Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych, które swoją działalność datowało od 1951 roku*). W owych czasach było to jedynie wydawnictwo proponujące opracowania i publikacje kartograficzne, przede wszystkim dla szkół oraz dla turystów pieszych i zmotoryzowanych.

W 1991 powołano spółkę akcyjną. Niebawem rozpoczęto także starania o dopuszczenie do obrotu publicznego. Jednocześnie w firmie wprowadzono proces restrukturyzacji, w oparciu o dokładne analizy rynkowe, skupiające się na badaniu kręgów odbiorców i docierających do nich odpowiednich grup towarowych. W styczniu 1996 roku odbyło się pierwsze notowanie PPWK SA na Rynku Równoległym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Poza oczywistym czynnikiem prestiżowym, zasadnicze znaczenie dla Wydawnictwa miały uzyskane z emisji środki finansowe, pozwalające m.in. na przyspieszenie komputeryzacji procesu opracowywania pozycji kartograficznych.

Mimo prężnej konkurencji, szczególnie w dziedzinie atlasów samochodowych i planów miast, PPWK w dalszym ciągu jest niekwestionowanym liderem na krajowym rynku publikacji kartograficznych. (Ponad 50% udziału).

Szczególne miejsce w portfelu towarowym firmy zajmuje oferta szkolna. PPWK proponuje jedyną w kraju spójną i kompleksową ofertę atlasów szkolnych i map ściennych, korespondującą z programami nauczania i konsultowaną z szerokim gronem metodologów przedmiotowych.

Zdolność wydawnicza Spółki oceniana jest na 100-130 nowych tytułów rocznie z perspektywą jej zwiększenia do 150 tytułów. Obecnie oferuje 350 tytułów rocznie. Produkty kierowane są do dużych kręgów odbiorców: dzieci i młodzieży szkolnej, nauczycieli, turystów, kierowców.

Wydawane tytuły są na bieżąco aktualizowane i trafiają do indywidualnych odbiorców poprzez sieć licznych hurtowni i księgarń, w tym 60 Hurtowni Patronackich oraz 56 Stoisk Firmowych w wybranych księgarniach na terenie całego kraju.

  Liczne tytuły wydawnicze składają się na poszczególne grupy tematyczne:
 • atlasy ogólne - geograficzne, historyczne, krajoznawcze - m. in. Świat - Atlas Geograficzny, Historyczny Atlas Świata czy Krajowy Atlas Polski;
 • atlasy szkolne dla szkół podstawowych i średnich (13 tytułów);
 • atlasy samochodowe Polski i Europy - w tym bardzo popularny Atlas Samochodowy Polski 1:250 tys.;
 • plany miast polskich i stolic europejskich w skali 1:7,5 - 25 000 tys. (ok. 90 tytułów);
 • mapy samochodowo-krajoznawcze państw, mapy krajoznawcze Polski 1:300 tys. - nagrodzone na IV Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczo-Turystycznej Poznań 95;
 • mapy turystyczne ponad 80 najciekawszych regionów Polski;
 • mapy ścienne - geograficzne i historyczne, gospodarcze, administracyjne, tematyczne (ponad 50 tytułów)
 • mapy plastyczne;
 • mapy tyflologiczne - dla ociemniałych;
 • przewodniki turystyczne z serii Marco Polo i przewodniki rowerowe;
 • książki popularnonaukowe;
 • podręczniki akademickie do nauki geodezji i kartografii;

Aby rozszerzyć pole swojej działalności Wydawnictwo opracowuje i wydaje także mapy, atlasy, samochodowe i plany miast na zlecenia klientów, według indywidualnych zamówień. Z oferty takiej korzystają min. banki, firmy spedycyjne oraz transportowe. Wydawnictwo oferuje także wolną powierzchnię swoich publikacji reklamodawcom. W najbliższym czasie PPWK SA planuje zwiększenie asortymentu wydawniczego, głównie z dziedziny edukacyjnej. Firma współpracuje z wydawnictwami multimedialnymi w celu opracowania pozycji kartograficznych na płytach CD.

O rynkowym powodzeniu wydawnictw PPWK SA decyduje przede wszystkim nieustanna praca nad aktualizacją kolejnych wydań oraz reagowanie na potrzeby i zainteresowania odbiorców. Publikacje Spółki cieszą się bardzo dużym powodzeniem na rynku wydawniczym. Korzystają z nich miliony ludzi w kraju i za granicą.
_____________________________
*)Rodowód PPWK jest jednak dużo starszy, sięga on lat dwudziestych i "Książnicy Atlas" Eugieniusza Romera, której PPWK jest formalnym, merytorycznym i duchowym spadkobiercą


ppwk@ppwk.pl