Polski

Unique manuscripts from Skokloster Collection and other collections

Original call for action from 1846:

“Tyle jest tylko, o ile przejrzeć mogłem, rękopisów odnoszących sie do historji narodu
Polskiego i prowincji niegdyś to państwo składających. Szacowną byłoby rzeczą posiadać
kopje z tego archiwum. Jakaś myśl, czy nadzieja szczęśliwa, mnie łudzi, że któryś
z możnych i gorliwych o dzieje własnego kraju współziomków moich, mając już
wykazaną szczegółową wiadomość o tem, co z Polski do Szwecji różnoczasowie
wywiezionem było, nie zaniedba w przyszłości wzbogacić literaturę krajową, jak
równie i nowe rzucić światło na historią, ogłaszając przepisane akta zamku Skokloster”

Eustachy Hr Tyszkiewicz, Listy o Szwecji, Wilno 1846.

Poland had lost to Sweden and Russia a large part of her archives in XVII and XVIII Century. The Skokloster Collection includes polish manuscripts, mostly cancellary copies. The documents concern the wide spectrum of parlamentary system, royal court, diplomatic and military affairs, on national and international level. Only a very little part of them is published due the lack off satisfactory technologies and co-operation opportunities in past 200 years.*

In this project a part of 4000 pages of not yet microfilmed documments has been identified. More than 1000 of them has been photographed on project's owner expense. This pilot web page here is aiming to present the opportunities of availability of the documents for researchers and educational purposes.

Pismo Zygmunta III

Text Recognition:

Bojarynu naszemu i Namiestnikowi Włodymierskiemu Kniazi Fedoru
Iwanowiczu Mścisławskiemu. Mamy te wiadomość od wojewody Kijow
skiego Hetmana naszego Coronnego Starosty Rohatyńskiego, Kamionackigo i Kału
(skiego)

Comment: Please notice the shape of the characters b, d(many variants), w, z, ż and the languages sounds ch, cz, sz, rz, and the way of writing of the suffix -go. (in the form of superfix o), also languages sounds i, j and y are used interchangeably compared the modern spelling.

 1. New! Edict of King Sigismund the IIId against the Rokosz revolution, Krakow, 9 June 1608, in Polish (4 pages, pdf file)
 2. Note: Last published 1620.
 3. Letter of Adam Schrapfer to unknown, from Rewal, 16.11.1616, in German (3 pages)
 4. Letter from Danzing, 26.12.1653, in German (1 page)
 5. Instrukcja na seymiki w roku 1606 Mca January dnia 24 PP Posłom podana w xxx przed seymem walnym Warszawskim (9 pages)
 6. Uniwersał Króla JMści 25 maja-1607 (2 pages)
 7. Uniwersał Króla JMści 25 Juny-1607(4 pages)
 8. Instrukcja Krola JMC na seymiki Deputackie dana w Wilnie dnia 25 July 1609 (8 pages)
 9. Umowa między Stanisławem Żółkiewskim, Hetmanem Korononnym a Moskiewskimi Bojarami, sierpień 1610 (8 pages)
 10. List Króla Zygmunta III do Namiestnika Włodzimierskiego, Kniazia Mścisławskiego, 18 października 1610 (2 pages)
 11. Skrypt sejmowy 1616 (2 pages)
 12. Skrypt sejmowy 1620 (2 pages)
 13. Warunki wiecznego pokoju z Moskwą zwartego 14 czerwca 1634 (4 pages)
 14. Respons panów rad na pismo posłanników moskiewskich, które po odprawie podrzucili 1637r (16 pages)
 15. Relacja traktatów z posłami moskiewskimi [..] Anno 1644 wprzód w Krakowie zaczętych a potem w Warszawie dokończonych. Uczyniona przez jaśnie wielmożnego ks. Andrzeja Szołdrskiego biskupa poznąńskiego na Sejmie Warszawskim Walnym, ale rozerwanym 1645 oraz respons braterski senatorów posłom (20 pages)
 16. Deklaracja ideowa Rokoszu 1606 (18 pages)
 17. Sejm 1607 (32 pages)
 18. Polish-Swedish Agreement before the election of Sigismund Vasa to king of Poland (1st page)

* according to the information received 20/4/2012 from the Institute for Studies on European Cultural Heritage in Białystok a large scale project on digitization and registration of polish manuscripts from Skokloster collection is closed and nearly 5% of the colection is already on the web.